Jsme turisticko-přírodovědný oddíl s více než dvacetiletou tradicí. Naším cílem je naučit děti poznávat přírodu, umět se v ní pohybovat a přebývat. Všichni naši vedoucí sami oddílem prošli, a mají tak bohaté zkušenosti s oddílovou činností z obou stran.
Táborové děti na louce
Nutrie
Náš oddíl pořádá každotýdenní schůzky (klubovnu máme v Terronské 25 v Bubenči), okolo 17 víkendových akcí (puťáky i výlety do ubytoven) a vždy první tři týdny prázdnin tábor.

Oznámení

Fotografie z naší činnosti

Fotografie z naší činnosti se objeví na těchto stránkách většinou v týdnu po výletě, ale stále ještě fungují staré stránky, kde je možné vidět fotografie okamžitě, dokonce v průběhu výletu. Použijte odkaz http://www.oddiloko.org/obrs/fotky/ted/obrs/rok2020-2021/ můžete se zde setkat s fotografiemi zasílanými v průběhu akcí a navíc občas i s fotkami ze schůzek, které se na normální stránky z technických důvodů nedostanou. Naopak fotografie z výletů jsou na normálních stránkách oproti stránkám z odkazu rozšířené.

Individuální výlet

Připravili jsme pro vás speciální individuální výlet oddílu. Tedy výlet, který si může přojít každý sám. V podstatě se jedná o to, že naleznete podle popisu 4 tabulky s QR kódem. Každá tabulka vás pak odkáže na webovou stránku, kde je popis dalšího místa s ukrytým QR kódem. Přesto, že používám výraz ukrytý, kódy se na místě nijak neschovávají, jsou přidělané zpravidla na některém ze stromů.

Podrobná pravidla a pokyny, jakož i první část vyprávění naleznete na: http://www.oddiloko.org/poklad/km.htm

Nyní je k dispozici i duhý individuální výlet s obdobnými pravidly, ale doplněný o hádank, podle kterých postupujete dále.

Pravidla a pokyny, jakož i první část vyprávění naleznete na: http://www.oddiloko.org/poklad/tb.htm

Co je to?

Oddílová padesátka - ukol poznání záhadných obrázků:

http://www.oddiloko.org/cojeto.htm

Nejbližší akce

- Velikonoční výlet

Výlet bude z důvodu koronavirové karantény proveden alternativním způsobem, pravděpodobně převeden na jednodenní výlet, detaily budou oznámeny.

Jednodenní výlet
- vícedenní výlet ven