Jsme turisticko-přírodovědný oddíl s více než dvacetiletou tradicí. Naším cílem je naučit děti poznávat přírodu, umět se v ní pohybovat a přebývat. Všichni naši vedoucí sami oddílem prošli, a mají tak bohaté zkušenosti s oddílovou činností z obou stran.
Táborové děti na louce
Nutrie
Náš oddíl pořádá každotýdenní schůzky (klubovnu máme v Terronské 25 v Bubenči), okolo 17 víkendových akcí (puťáky i výlety do ubytoven) a vždy první tři týdny prázdnin tábor.

Oznámení

Fotografie z naší činnosti

Fotografie z naší činnosti se objeví na těchto stránkách většinou v týdnu po výletě, ale stále ještě fungují staré stránky, kde je možné vidět fotografie okamžitě, dokonce v průběhu výletu. Použijte odkaz http://www.oddiloko.org/obrs/fotky/ted/obrs/rok2020-2021/ můžete se zde setkat s fotografiemi zasílanými v průběhu akcí a navíc občas i s fotkami ze schůzek, které se na normální stránky z technických důvodů nedostanou. Naopak fotografie z výletů jsou na normálních stránkách oproti stránkám z odkazu rozšířené.

Individuální výlet

Připravili jsme pro vás speciální individuální výlet oddílu. Tedy výlet, který si může přojít každý sám. V podstatě se jedná o to, že naleznete podle popisu 4 tabulky s QR kódem. Každá tabulka vás pak odkáže na webovou stránku, kde je popis dalšího místa s ukrytým QR kódem. Přesto, že používám výraz ukrytý, kódy se na místě nijak neschovávají, jsou přidělané zpravidla na některém ze stromů.

Podrobná pravidla a pokyny, jakož i první část vyprávění naleznete na: http://www.oddiloko.org/poklad/km.htm

Nyní je k dispozici i duhý individuální výlet s obdobnými pravidly, ale doplněný o hádank, podle kterých postupujete dále.

Pravidla a pokyny, jakož i první část vyprávění naleznete na: http://www.oddiloko.org/poklad/tb.htm

Můžete vyrazit i na třetí individuální výlet.

Pravidla a pokyny, jakož i první část vyprávění naleznete na: http://www.oddiloko.org/poklad/go.htm

Opětovné zahájení oddílové činnosti.

V současnosti jsou povolené schůzky ven a jednodenní výlety s tím, že dvojdenní výlet ven plánovaný na počátek června pravděpodobně povolen bude, problém by mohl být u výletů s ubytováním, který aktuálně neplánujeme.

Hlavní rozdíl je ve zvýšené byrokracii, tedy platí povinnost mít platný test, tedy buď méně než sedm dní starý PCR test nebo méně než tři dny starý antigenní, možné je použít i samotest, pokud je to test povolený Ministerstvem zdravotnictví. Absolvování testu se prokazuje čestným prohlášením (viz níže). Toto prohlášení musí být vyplněno za každou osobu na každou schůzku i výlet do odvolání, takže se mi budou  vršit papíry ...

Prohlášení si, prosím, připravte a vytiskněte doma, zejména pro děti, které chodí na schůzku samy. Na srazu budu mít k dispozici prohlášení k vyplnění pro ty, kdo zapomenou, ale na chodníku se špatně píše a navíc nám to zkrátí čas schůzky.

Formulář prohlášení: http://www.oddiloko.org/docs/Cestne%20prohlaseni2.pdf

Pro cestu na místo schůzky je vyžadován i respirátor. A je samozřejmé, že na schůzce by nemělo být dítě s příznaky Covidu a podobného onemocnění.

Nejbližší akce

Jednodenní výlet - Medník

sraz: v sobotu 19. června 2021 v 8:45 dole v metru Dejvická (eventuálně na Hlavním nádraží krátce po deváté, vlak jede 9:23)

návrat: téhož dne tamtéž v cca 19:00 (přijedeme na Hlavní nádraží v 18:37)

s sebou: věci na jednodenní výlet, to jest zejména oblečení a obutí podle počasí (tedy včetně eventuální pláštěnky), jídlo a pití na celý den, 50 korun na vlak, podepsané čestné prohlášení, bude-li stále potřeba (vzor na stránkách)

- Buková 2021

Přihláška na tábor:

Tábor proběhne v plánovaném termínu v podobě odpovídající loňské, tedy pouze s drobnými omezeními.

http://www.oddiloko.org/docs/PRHLleto21.pdf

Podmínkou účasti na táboře bude absolvovaný test na koronavirus, bohužel dosud není jasné o jaký test se bude jednat.