Hry pro OkO - faxové

Zvláštní typ her oblíbený vedoucími i staršími dětmi.

Faxové hry jsou hry, které používají takzvaných faxů, což je popis tahů. Vyznačují se existencí osoby, která hru řídí a je zpravidla nazývána pánem hry. Každý tah pak hráč napíše tajně na papír a předá jej pánovi hry, ten je tajně vyhodnotí a odepíše hráčům. Jak je z popisu nasnadě, tyto hry jso hry většinou poněkud dlouhodobé. Zpravidla hrajeme jednu hru v průběhu roku a jednu v průběhu tábora.
Teprve v poslední době začínáme uvádět ty nejjednodušší faxové hry i jako soutěžní programy, tyto hry jsou pak zpravidla koncipovány, jako zábava na jeden večer. Hry se snažím řadit podle náročnosti.


Můžete tu najít:
Povýšení
Úspěchy chovatelství
Svobodná zem
Nebesviň/Megasviň
Úředníkova kancelář
Diktátor
Klan
Soukromý vesmír
Farao
Každý dělá, co může
Nedokonalá spolupráce
Chrám nejvyššího osvícení


Povýšení
Nejjednodušší faxová hra vzniklá s cílem naučit oddílové děti tomuto typu her. Jedná se o to, dostat se co nejdříve do hodnosti kapitána Organizace Kosmických Operací. Pravidla nabízím ke stažení.


Úspěchy chovatelství
Hra o něco složitější, rovněž zatím bez použití herního plánu, tentokrát jde o to stát se co neúspěšnějším chovatelem dobytka. Dávám k dispozici ke stažení.


Svobodná zem
Doménou mnoha našich her je fantazy žánr a tak i tato nejjednodušší faxová hra s herním plánem je fantazy. Pravidla první verze hry nabízím ke stažení, nicméně v minulých letech se již hrály verze 2 a 3. Mimochodem právě Svobodná Zem dala vzniknout v oddíle celé řadě dalších her, především deskové sběratelské hře Svobodná Zem.


Nebesviň/Megasviň
Dvojice fantazy faxových her, Nebesviň je původnější a tento název se používá pro obě dvě. V současnosti obě existují nezávisle na sobě, ale práce na vývoji dalších verzí mírně ustrnula a ustoupila novějším hrám.


Úředníkova kancelář
Hra neurčitého žánru, která je jistou parodií na fantazy, na úředníky a kanceláře a podobně.


Diktátor
Původně jej vytvořil Myšinka jako parodii na Úředníkovu kancelář se kterou má zřetelné společné kořeny, ale díky novému principu se stal Diktátor záhy samostatnou hrou, která se dočakla již tří repríz. Motivací je boj diktátorů proti sobě.


Klan
Fantazy hra z Myšinkovy výrobní dílny. Tentokrát boj rytířských řádů o moc ve jménu cti.


Soukromý Vesmír
Tato hra je žánem sci-fi a je patrně z námi hraných faxových her nejsložitější. Motivem je dobývání planet ve vesmíru, budování kolonií a základen a objevování různých tajemství vesmíru.


Farao
Hra ze starověkého Egypta, pro tuto hru stále je vytvořená vlastní www stránka. Bližší informace k této rovněž značně složité hře můžete nalézt zde.


Každý dělá co může
Faxová hra pro děti na jeden večer. Hráči hráli zároveň policii i pašeráky v pohraničním městečku Domaribo. Hra o tom, jak je těžké dodržovat zákon, když jediné příjmy policie pochází z nelegální činnosti. Hra byla v souladu s motivací celoroční hry Strana Zákona.


Nedokonalá spolupráce
Faxová hra pro děti. Tentokrát šlo o postup žoldnéřských skupin, které sice mají společný cíl, ale jsou nepřítelem i sobě navzájem. Hra byla opet v souladu s motivací CRH Strana Zákona, pochopitelně se hrálo za nepřátele Strany Zákona.


Chrám nejvyššího osvícení
Cíle hráčů v této hře je dosáhnout osvícení v himalájském klášteře, jedná se však (pochopitelně) více o hru intrik než o duchovní osvícení. Hra patří mezi spíše jednodušší hry.


Veškeré komentáře a dotazy pošlete Bizonovi.

Zpět na herní stránku