Vánoční výlet

Na letošním výletě jsme zkusili netradiční celodenní hru, kde vedoucí představovali různé vsi, a děti mezi nimi chodili, plnili úkoly a snažili se zařídít oslavu vánoc na svém hradě. Bohužel kvůli formátu hry nejsou z výletu skoro žádné fotografie.