rok 2007 - 2008


fotografie z výprav za hledáním kamenů

verze fotografií bez komentáře, zato však hojnější

digifotky z mobilu posílané na web již v průběhu výletů

účast na výletech v tomto roce


popis tajemné stély s textem ukazujícím k ostrovu Kuma

Postup pátrání po tajemství ostrova Kuma:

Jednou z legend archeologie je chrám na ostrově Kuma. Někdy kolem roku 1730 u něj přistála britská loď, kterou těžko označit jinak než jako pirátskou. Námořníci byli k ostrovu zahnáni bouří a přistáli v jedné zátoce na břehu ostrova, vypravili se do vnitrozemí a tam nalezli chrám obložený drahokamy. Piráti se bez váhání vrhli na dveře chrámu a jali se z něj vyloupávat drahocené obrovské kameny. Jenže jich vyloupli pouze hrst, když byli přepadeni místními obyvateli, z potyčky uprchl jen jeden námořník, který se dostal na loď a zbylí piráti okamžitě odpluli. Bohužel na ostrově zahynuli nejzkušenějí námořníci a navíc právě ti, kteří drželi posádku hrdlořezů na uzdě. Na lodi začala všeobecná rvačka o 14 drahokamů, které zmíněný jeden námořník přinesl z ostrova Kuma, další události nejsou příliš jasné, ale v dubnu 1732 nalezla portugalská obchodní loď na jednom z nesetných ostrovů tichého oceánu osamělého zoufalého trosečníka, který zde téměř dva roky živořil a který za to, že jej dopraví do Evropy zaplatil zachráncům 14 obrovskými drahokamy. A vyprávěl právě zmíněný příběh o pirátské lodi a ostrovu Kuma.

Námořník cestu do Evropy nepřežil, ale jeho vyprávění bylo zaznamenáno v deníku portugalské lodi, který je dodnes dochován a je v majetku muzea mořeplavby v Lisabonu. Drahokamy si ponechal portugalský kapitán lodi a po jednom je rozprodal na nejrůznějších aukcích v Evropě i Americe a jsou dodnes ozdobou muzejí i soukromých sbírek. Nicméně nalézt ostrov Kuma a zjistit na kterém z nesčetných ostrůvků japonského souostroví tehdy pirátská loď přistála se dosud nepodařilo.

V poslední době došlo v tomto pátrání ke dvěma významným událostem, rakouský profesor Hans Wurts-Janetzek, který je shodou okolností majitelem jednoho z kamenů, publikoval práci v níž dokazuje, že dochované kameny jsou součástí jakéhosi otvíracího zařízení chrámu a zároveň byla na jedno japonském ostrově objevena pískovcová stéla s nápisem, který snad obsahuje popis polohy ostrova Kuma. Vzplála nová zlatá horečka a mnohý archeolog vyráží na cestu za tímto nečekaným dobrodružství.

Postup pátrání:

15.9.2007 - Profesor Wurts-Janetzek z Vídně nám zapůjčil drahokam a přispěl i další radou

27.-30.9.2007 - získali jsme drahokam, který byl v držení jednoho z šéfů Kalábrijské mafie městečku San Luca

13.10.2007 - vykopali jsme drahokam z trosek hradu Scarborough v Anglii

24.-28.10.2007 - získali jsme drahokam od Kolumbijského haciendera a zachránili profesora Wurts-Janetzeka ze spáru Kolumbijské mafie

9.-11.11.2007 - získali jsme drahokam, který byl v držení Okinawského spolku bojovníků Kobuto na jejich setkání v Holandsku

8.12.2007 - dostali jsme darem drahokam od metropolity Madridského

1.-3.2.2008 - vylovili jsme drahokam z mořského dna, kam se potopil v lodi Admírál Nachimov

19.-24.3.2008 - zabavili jsme drahokam srbskému generálovi Ratkovićovi.

11.-13.4.2008 - vyhráli jsme drahokam milionáře Edwarda Salty-Tasty

26.4.2008 - majitel kasina v Hong-Kongu pan Pa-Ko nám dal svůj drahokam výměnou za to, že se vzdáme výhry v jeho podniku

7.-11.5.2008 - nalezli jsme v Chemtiers kámen uloupený Hawklessovým agentem Jamesem Schmeitem

26.5.2008 - ruský generál Zahryzenko nám daroval svůj kámen, když jsme získali dostatek medailí

6.-8.6.2008 - boháč z Afghánistánu nám daroval kámen za pomoc jeho zemi


Na stránku léta 2008
Zpět na stránku aktualit
Zpět na stránku historie
Na stránku oddílu OkO