Hry pro OkO

V poslední době se rozmáhá v našem oddíle móda zejména vlastnoručně vyrobených karetních her.

Karetní hry budou zřejmě nejochuzenější skupinou na našem webu, protože není možné reprodukovat včetně obrázků všechny vlastnoručně vyrobené karty. Měli-li byste však o ně zájem, kontaktujte nás a můžeme se dohodnout.


Můžete tu najít:

karetní hry s běžnými kartami: karetní hry s vyrobenými kartami: karetní hry sběratelské:
Zlodějna Korimarská politika - hegemonie
Jedna Rodina
Projekty
Stavby
Pohoda Vánoc
Viva Sanandita!
Mořští vlci
Xena
Gorreánský prostor
Strana Zákona kontra Žoldáci
Priorita: Vítězství!

Zlodějna
karty: kanastové karty včetně žolíků
počet hráčů: dva a více, nejlépe kolem 4.
Cílem hry je získat co nejvíce karet. Na konci hry se získané karty sčítají podle hodnoty. 2-7 za 5 bodů, 8-K za 10 bodů, A za 20 bodů a Joker za 50 bodů. Hra se sestává z mnoha kol. Každý dostane 5 karet. Hráči se dohodnou, kdo začíná. Ten udělá jednu z možných akcí. Následuje jeho soupeř vpravo a tak dále. Každé kolo se každý hráč zbaví právě jedné karty. když mají ruce prázdné. Ten, kdo odehrál poslední kartu si lízne 5 nových karet, po něm tak učiní i ostatní hráči a ten kdo si první lízal hraje tentokrát jako první. (tím je zajištěno, že při každé pětici karet začíná někdo jiný) Co tedy může hráč ve svém tahu udělat. 1. může zahodit libovolnou kartu, tu odloží na hromádku odhozených karet lícem nahoru, 2. má-li v ruce dvě karty stejné hodnoty, položí jednu z nich před sebe na stůl (na hromádku již dříve vyložených karet) a v příštím kole k ní musí přiložit druhou. 3. má-li v ruce kartu stejné hodnoty, jako má vrchní balíček soupeře nebo jako je vrchní odhozená karta vyloží tuto kartu a k ní celý horní balíček soupeře (tj nepřerušenou řadu karet o jedné hodnotě) nebo onu vrchní kartu odhazovacího balíku. balíčky karet o stajné hodnotě je vhodné klást křížem přes sebe, aby bylo snadněji možné oznat, kolik karet v balíčku je. Po dobrání balíku se zamíchá odhazovací balíček. Hra se hraje tak dlouho, dokud je možné podělit každého z hráčů pěti kartami. Pak se spočítá hodnota získaných karet.


Korimarská politika - Hegemonie
Karetní hra se sci-fi tématikou, každý hraje za jednu ze stran Korimaru a snaží se získat na svou stranu co nejvíce planet Korimarské republiky. To se děje prostřednictvím voleb konaných na těchto planetách.


Jedna rodina
Karetní hra z prostředí vesmírné mafie. Tato hra je přímou kopií komerčně vyráběné a prodávané hry rodinný podnik portovanou a lokalizovanou na podmínky naší celoroční hry.


Projekty
Karetní hra designovaná pro předčtenářskou obec hráčů. Cílem hry je získat pro své osoby co nejdříve úkoly při osidlování soustavy Taren. Motivace je opět sci-fi, téma zvolené tak, aby souhlasilo s hrou na sedmideňák 2000.


Stavby
Karetní hra, kde jde o to, co nejdříve postavit vesmínou základnu a zbavit se všech karet.


Pohoda Vánoc
V této hře je cílem zachovat si klasickou pohodu Vánoc a nenechat se zahltit komercí a konzumní zábavou v čele se Santa Clausem.


Viva Sanandita!
Boj mezi bandity a Stranou Zákona o moc v Sananditě. Cílem je vyřešit ve svůj prospěch více případů než soupeř.


Mořští vlci
První a úspěšný pokus o sběratelskou karetní hru, bylo zvoleno neotřelé téma lodí a námořníků, hra byla jedním z prvních počinů Myšinky v roli vedoucího.


Xena
Další sběratelská hra si brala neostyšně motivaci ze známého seriálu.


Gorreánský prostor
Velmi úspěšná sběratelská karetní hra se sci-fi tématikou, která se vázala k tématu celoroční hry. Boj o moc mezi znesvářenými frakcemi Gorreánského Imperia.


Strana Zákona kontra Žoldáci
Žoldáci Juana Rodriguese přepadli Republiku Sanandita, Strana Zákona a Sananditští hraničáři se jim musí postavit.


Priorita: Vítězství!
Boj na planetě Kahratu proti okupačním silám vedeným lidmi. Komu se podaří dříve zničit nepřátelskou kosmickou loď.


Veškeré komentáře pošlete Bizonovi.

zpět na hlavní herní stránku