rok 1999 - 2000

Tajemný Vesmír

V letošním roce pátráme po tajemstvích vesmíru. Ocitli jsme se v roce 21999-22000, kdy v naší Galaxii existuje několik státních celků o rozsahu mnoha planetárních soustav. jedním, a ne nejméně významným z nich, je Vesmírný Kongres Obydlených Světů, který sdružuje zejména lidi, aleriány, daery a riondy. My představujeme výpravu vyslanou Organizací Kosmických Operací Kongresu do oblasti alfa 12 B, což je neprozkoumaná oblast na okraji sféry vlivu Kongresu. Tam máme za úkol provádět průzkum nejrůznějších planet a zároveň přesvědčovat obydlené planety, aby se přidaly ke Kongresu.

Nejbližžším sousedem Kongresu je Siomský Svaz, společný stát Melchitů a Andarů, v současnosti má s Kongresem navázané diplomatické vztahy a přes rozpory v některých oblastech se zdárně rozvíjí spolupráce. Na druhé straně oblasti alfa 12 B pak leží bývalé Gorreánské válečné impérium a za ním planety Lahrijjy obývané velmi schopným národem larijců.

Každý výlet je tedy letos motivován přistáním na některé z planet oblasti a tam plníme úkol, který si Kongres a OKO vymyslí. Zkoumali jsme zatím planetu s mnoha neobvyklými živočišnými druhy (Almon), planetu s primitivním domorodým obyvatelstvem (Rhadam), ale též jsme přistáli na hlavní základně OKO v oblasti alfa 12 B, kde jsme řešili spor se Siomským Svazem (Edirn) i jsme pomáhali Goreanské alianci proti invazi z Lahrijjy (Gorreánský prostor) a byli jsme i na mnoha dalších planetách (Lamden, Xomar, Asugra, ...).


Kosmická loď Antares je novou lehkou bitevní a průzkumnou lodí Kongresu.

Rovněž budeme pořádat v létě tábor a sedmideňák s vesmírnou motivací.

Na další stránce uvádím několik fotografií z akcí tohoto roku se stručným komentářem.


Na stránku oddílu OkO