rok 1996-97
Objevitelské cesty

Tento rok se staneme námořníky a uspořádáme (na táboře) výpravu do Nového Světa.

Ovšem nejprve musí každý vystudovat Španělskou Královskou Námořní Akademii.
Po složení přijímacího testu se stane plavčíkem a pak se může postupně stávat námořníkem, kormidelníkem, navigátorem, 1. důstojníkem ba i kapitánem. Navíc si může kvalifikaci zvyšovat i v dalších oborech a získat schopnosti topiče, kuchaře, dělmistra, lodního mistra, lodního felčara, lodního kreslíře a lodního přírodovědce.

Za každou vystudovanou hodnost pak dostává určený plat podle výšky hodnosti a za specializace navíc jistý příplatek. Plat se pobírá za každý kalendářní den, kdy je osoba přítomna na oddílové akci.

Na výletech pak navíc získává prémii odpovídající jeho umístění v celovýletové soutěži.

Vzpomínky z našich plaveb:

Několik obrázků z objevitelských cest


na stránku historie