Knihovna - celoroční hra oddílu OkO 95/96

Kdesi, zhruba v těch samých končinách, kde se vyskytují zlatí jeleni je knihovna obsahující snad všechny knihy světa. To však není její jedinou zvláštností. Mnohem podstatnější je, že když někdo některou z těch knih otevře, octne se přímo v ději té knihy a může jej i změnit.

Tolik tedy legenda. V praxi to znamená asi tolik, že výlety motivujeme rozličnými knihami.
Tyto knihy jsme navštívili:
15.-17. září..........Tři mušketýři
7. října.................Cesta do středu Země
25.-29.října..........Kytice
24.-26.listopadu...Jaromír Nohavica od A do Ž
16.prosince..........Kniha detektivek
13.ledna...............Slimejšova modrá kniha
9.-11.února...........Špalíček Františka Hrubína
9. března..............Lovci mamutů
12.-14.dubna.........Zeměpisný atlas
4. května................Staré pověsti České
24.-26. května........Den trifidů
21.-23. června........Literární Poklesky

Celoroční hra probíhá na herním plánu představujícím složité bludiště prastarých spletitých chodeb knihovny. V těchto chodbách je nakresleno čtyřicet knih a snahou každého jedince je obejít co nejvíce z nich a nechat si do nich zapsat svou značku. Aby nebylo vše tak jednoduché, jsou některé chodby přehrazené zamčenými dveřmi. Za tyto dveře se lze dostat má li jedinec příslušný klíč, ale dveře se po projití opět zavřou. Klíče se získávají za prokázané znalosti a účast na výletech.

několik fotografií z knihovny

na stránku historie