rok 1992-93
Letem světem aneb Země je kulatá

Třetí rok existence oddílu jsme vyrazili do světa. Výlety byly motivované jednotlivými zeměmi a celoroční hra byla závodem kolem světa.

Co se událo pamětihodného:

Fotografie z některých akcí roku


zpět na stránku historie