Rok 1990-91 - Perlové destičky

První rok existence oddílu jsme jako hru zvolili nápodobu staré dálavanské celoroční hry. Každé z dětí mělo perlovou destičku a za výkony získávalo perly na jejích osm paprsků.

Co se událo pamětihodného:

Fotografie z tohoto roku se nedochovaly, v kronice však bylo několik obrázků k výletům.


zpět na stránku historie