Vzdálené hlubiny

rok 2017 - 2018


fotografie z výletů

digifotky z mobilu posílané na web již v průběhu výletů

účast na výletech v tomto roce

Vzdálené hlubiny:

Jsme na expedici na planetě OW-231 v nejmodernějším podmořském plavidle PVS-1. Ptáte se proč podmořském? Protže planeta je celá pokryta vodou. Ačkoliv má jinak až překvapivě podobné parametry naší domovské planetě, nejsou zde žádné pevniny, jen oceán s proměnlivou hloubkou pokrývající celý povrch planety.


Na stránku léta 2018
Zpět na stránku aktualit
Zpět na stránku historie
Na stránku oddílu OkO