rok 2015 - 2016


fotografie z výletů

digifotky z mobilu posílané na web již v průběhu výletů

účast na výletech v tomto roce

Odchyt podivuhodných zvířat:

Přispějme ke vzniku nové unikátní ZOO. Od nepaměti existují zvířata, která každý zná, ale nikdo je doopravdy neviděl. Odborníci na taková zvířata nevěří a neuvěří na ně, dokud je neodchytíme a nepředvedeme v celé jejich parádě.

Stejně tak, jako dnes je odmítána existence yetiho byla ještě donedávna považována za báchorku i Okapi a přitom je dnes tento druh zvířete součástí expozice mnohých renomovaných ZOO. Buďme tedy první, do světu ukáže další zvířata považovaná za vymyšlená.


Na stránku léta 2016
Zpět na stránku aktualit
Zpět na stránku historie
Na stránku oddílu OkO