Záchrana světů
rok 2014 - 2015


fotografie z výletů bez komentářů

digifotky z mobilu posílané na web již v průběhu výletů

účast na výletech v tomto roce

Hrochovy fotografie z výletů

Zprávy o zachráněných světech:

Naše organizace má za úkol ochraňovat svět, tedy vlastně všechny světy, v celém vesmíru, tedy vlastně ve všech vesmírech. Někde funguje technika, jinde magie a někde obojí spolupracuje, když se však na takový svět přiřítí katastrofa kosmických rozměrů, není nikdo, kdo by mu pomohl, tedy přesně řečeno, nikdo, kromě nás. Shromažďujeme ty nejschopnější osoby ze všech světů a posíláme je na pomoc tam, kde je to potřeba. Shromažďujeme magické i technické prostředky nevídané moci a síly, abychom byly schopni poradit si s těmi nejmocěnjšími a nejnebezpečnějšími hrozbami. A neusmívejte se tolik, může se stát, že naši pomoc budete potřebovat právě vy.


Na stránku léta 2015
Zpět na stránku aktualit
Zpět na stránku historie
Na stránku oddílu OkO