Karibský zázrak
rok 2013 - 2014


fotografie z výletů

verze fotografií bez komentáře, zato však hojnější

digifotky z mobilu posílané na web již v průběhu výletů

účast na výletech v tomto roce

Hrochovy fotografie z výletů

Události na ostrovech Islas Minimas:

Od našeho zvláštního zpravodaje: Na nepatrný ostrovní státeček v karibské oblasti Islas Minimas se upřela pozornost světových médií, když president Bernardo Rico oznámil nález ropného naleziště ve výsostných vodách jeho země. Podle všech dosavadních výzkumů se jedná o jedno z nejbohatších světových nalezišť ropy, které díky výhodné poloze ostrovů leží prakticky celé nezpochybnitelně na území tohoto dosud opomíjeného státu.

Takřka přes noc se tak tento dosud chudý a málo rozvinutý stát stal státem s největším příjmem na hlavu jedince na světě. President Rico dále oznámil, že země chystá získané finance využít na řadu projektů, které ostrovanům dopřejí dosud neznámý luxus a pohodlí. O dalším vývoji událostí v Karibiku vás budeme informovat.

14. září 2013 - President Rico vypsal konkurs na obsazení míst v presidentské ochrance. Za využití nemalých zdrojů své země požaduje co nejmodernější a nejvýkonnější tým. Dvojčlenný tým novopečených osobních strážců byl najat ve zkráceném konkursním řízení. Jména vítězů se zatím tají.

27.-29. září 2013 - President Rico podnikl několik zahraničních cest v luxusních speciálních letadlech několika leteckých společností, které se ucházejí a lukrativní zakázky této bohaté země. President vyjádřil svou spokojenost se službami těchto společností a netají se s úmyslem využívat jejich služeb na Islas Minimas i nadále.

12. října 2013 - Vláda Islas Minimas se na svém zasedání usnesla, že stávající podniky rychlého občerstvení nesplňují požadované standardy na luxus. Proto doporučila založit vlastní podnik rychlého občerstvení, který bude podávat potraviny v kvalitě odpovídající bohatství a luxusu požadovaném obyvateli ostrovů.

25.-30. října 2013 - Vláda Islas Minimas rozhodla o zahájení projektu na výstavbu mostů spojujících ostrovy. Byly vyzvány přední firmy v oboru mostních staveb, aby předložily své projekty a navrhly provedení výstavby. President Rico vyjádřil s předloženými návrhy spokojenost. Se započetím odvážné konstrukce se počítá v rozmezí nejbližších měsíců.

15.-17. listopadu 2013 - Na Islas Minimas byl zahájen nový odvážný projekt. Obyvatelé ostrovů se rozhodli vybudovat muzeum čokoládových figurín. Ve finální podobě by toto museum mělo vystavovat více než 200 čokoládových portrétů předních světových osobností v životní velikosti a líže neurčené množství dalších čokoládových exponátů.

7. prosince 2013 - Vzhledem k nebývalému ekonomickému rozmachu došlo na Islas Minimas i k rozvoji kulturnímu. Vláda ostrovů se rozhodla uspořádat velký konkurs mezi vánočními bytostmi o to, která bytost bude roznášet bohaté dárky na Islas Minimas. S výrazným náskokem před ostatními zvítězila čarodějnice Befana a tak bude na ostrovech převzata tato původem italská Vánoční tradice.

19. ledna 2014 - Prestižní miliardářský klub přijal do svých řad i obyvatele Islas Minimas. Při podrobném prověřování se ukázalo, že Islasminimasští občané jsou nejen v odpovídající míře bohatí, ale rovněž si dokážou svého bohatství patřičnš užít.

30. ledna - 2. února 2014 - Po kritice předních zásilkových obchodů s Amazonem v čele se rozhodla vláda Islas Minimas vyřešit nelichotivý stav gramotnosti na ostrovech. V itenzivním kursu tedy naučila velkou část svých občanů čtenní a psaní a zároveň financovala stavbu nejmodernějších škol.

7.-9. března 2014 - Vláda Islas Minimas si vytkla za cíl založit na ostrovech kvalitní ZOOlogickou zahradu vedenou na základě nejmodernějších principů. Pro tento účel vyčlenila celý jeden ostrov na svém území s plánem dalšího rozšíření na několik blízkých ostrovů. Pod dohledem předních odborníků pak byla zahájena výstavba této velkolepé instituce.

22. března 2014 - Islas Minimas navštívil na oficiální státní návštěvě president Spojených Států Amerických Barack Obama. Součástí návštěvy bylo podepsání kontraktu o dodávkách ropy do Spojených Států. President Obama na otázku, zda opravdu mohou dovážet a využít takové množství ropy, odpověděl lakonicky . "Yes, we can."

5. dubna 2014 - Po státní návštěvě v Norsku, rozhodl se president Rico vybudovat na Islas Minimas obdobu fjordů, neboť jej i celou delegaci tento krajinný rys velice zaujal. Stavbou byl po výběrovém řízení pověřen nově vzniklý stavební holding Pink Fjord. Průběh stavby budeme pečlivě sledovat a o jejím dalším osudu vás budeme informovat.

19. dubna 2014 - Vzhledem k nenadálé důležitosti ostrovů přestala stačit kapacita zdejšího letiště. Proto president Rico rozhodl, že zde vybuduje nejmodernější a nejluxusnější letiště světa. Tento projekt nazval "Srdce Karibiku."

2.-4. května 2014 - President Bernardo Rico oslavil své narozeniny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první podobnou oslavu po nanadálém zbohatnutí ostrovů, sešel se na bombastické oslavě s represenativním výběrem světových celebrit z oboru politického, uměleckého i podnikatelského. O to obdivuhodnější je, že celá oslava proběhla v bujarém a přátelském duchu bez jakýchkoliv incidentů.

30. května - 1. června 2014 - Přední občané Islas Minimas uspořádali mezi sebou podivuhodnou sázkovou soutěž. Novopečení zbohatlíci posílali své služebnictvo nakupovat velbloudy, závodit v podivných disciplínách, nakupovat na energetické burze a podnikat další nezvylé aktivity a sázeli na jejich výsledek.

14. června 2014 - Na oslavu výročí nálezu ropy na Islas Minimas uspořádal president Rico velkolepý ohňostroj spojený s plážovou party pro význačné hosty. president zde poděkoval všem, kdo pomohli Islas Minimas tento úspěch zažít a vyjádřil přesvědčení, že ostrovy již natrvalo zaujmou významnou roli ve světové politice a ekonomice.


Na stránku léta 2014
Zpět na stránku aktualit
Zpět na stránku historie
Na stránku oddílu OkO