Tři bratři

Vítejte u druhého individuálního výletu našeho oddílu. Kvůli nekončící karanténě jsme se konečně odhodlali uspořádat pro vás salší výlet, nebo spíše vycházku, kterou si budete muset projít sami. Tato vycházka navazuje na naši celoroční motivaci a máte při ní možnost zúčastnit se hledání jednoho ze ztracených, leč známých světových pokladů. Pokud dojdete až na konec tak dostanete pamětní lístek jako z normáního výletu a poklad bude přiřazen k pokladům, které náš oddíl letos našel.

Druhý individuální výlet má stejná pravidla, jako ten první, takže si je nejprve zopakujme a pak vám řeknu, v čem se druhý individuální výlet odlišuje od toho prvního.

Co budete k hledání pokladu potřebovat? Chytrý mobilní telefon s nainstalovanou čtečkou QR kódů. Pokud máte na telefonu i datové připojení, můžete si na něm rovnou zobrazit stránky s pokyny a celé pátrání projít v jednom zátahu, i když já spíše počítám s několika postupnými vycházkami. Cíle nejsou nijak komplikované, všechny se nachází na území Prahy 6, ale nejspíš budete muset požádat rodiče nebo starší kamarády, aby vás na výpravě doprovodili.

Jak hledání probíhá? Na určeném místě naleznete čtverec s QR kódem - ten vám dá šestipísmenný kód, který zadáte do rámečku na konci této stránky. Pokud kód zadáte správně, zobrazí se vám stránka s povídáním o hledání pokladu a hlavně s pokyny, kde hledat další čtverec s kódem. Ten najdete a opět pomocí čtečky na mobilu určíte další QR kód. Tato výprava obsahuje celkem 5 fází a tak budete muset postupně najít 5 QR kódů než dojdete k cíli.

U druhého individuálního výletu však je přece jenom jeden rozdíl, na konci každé stránky nebudete mít popis, kde hledat dále, ale hádanku s možnými řešeními, podle kterých budete muset zvolit správné místo na hledání dalšího kódu. Pokud správně uhodnete, tak podle výsledku budete moci rovnou vyrazit na místo s dalším kódem. Pokud na vás bude hádanka příliš obtížná, vždycky můžete zvolit metodu hrubé síly a obejít všechna místa s tím, že kód s cestou dál je pouze na tom správném, ale bude to o něco obtížnější.


Poklad, po jehož osudu se vypravíme pátrat je šperk nazvaný Tři bratři. Abyste věděli, co hledáte, tady je obraz Tří bratří. Podle popisu se jedná o tři červené obdélníkové spinely (též označované jako nepravé rubíny) v trojúhelníkovém postavení s velkým modrým diamantem uprostřed a třemi velkými perlami mezi nimi a pod touto skupinou visí velmi velká perla hruškovitého tvaru.

Šperk byl objednán burgundským vévodou Janem Statečným u Pařižského zlatníka Hermana Ruissela v roce 1389 a stal se jedním z nejcennějších korunních klenotů vévodství Burgundského. Tím zůstal až do roku 1476, kdy v průběhu války se Švédskou Konfederací byl tehdejší burgundský vévoda Karel přepaden, musel ve spěchu prchnout a zanechat za sebou artilerii a řadu drahocenností včetně stříbrné vany, vévodské pečeti a Tří bratří a šperk získalo město Basilej. To nechalo šperk ocenit u Benátského experta a nechalo pořídit jeho miniaturu, která je nejstarším vyobrazením Tří bratrů.

V roce 1504 Basilej šperk prodala Aušburgskému bankéři a obchodníkovi Jacobu Fuggerovi, jednomu z nejbohatších jedinců historie, který šperky používal jako cennou kapitálovou rezervu. Fugger chtěl šperk prodat císaři Maxmiliánovi I. Habsburskému, ale jednání zkrachovalo na nesmírné požadované ceně. Fuggerové se pak pokusili prodat šperk dalším Evropským monarchům a odmítli nabídku sultána Sulejmana Nádherného, neboť chtěli, aby šperk zůstal v křesťanských rukách. Když pak nedokázali ke koupi přesvědčit panovníky z kontinentu, obrátili se na Jindřicha VIII. Anglického, vyjednávání se táhlo až do jeho smrti a nakonec byl šperk vnucen roku 1551 jeho nástupci, čtrnáctiletému Edwardovi VI. jako součást vyrovnání dluhu, který Anglie u Fuggerů měla.

Tři bratři se tak stali součástí Anglických korunních klenotů a oblíbili si je zejména Alžběta I. a Jakub I, jako skotský král VI., kteří šperk nosí i na oficiálních portrétech. V roce 1606 byli Tři bratři zapsáni do seznamu šperků "jež nikdy nesmí být Koruně odcizeny". Ke konci své vlády nechal Jakub šperk znovu zasadit, královský šperkař tehdy ocenil samotný diamant ve středu šperku na 7000 Liber, což v dnešní době odpovídá zhruba 30 milionům korun.

Jakubovým nástupcem byl Karel I., který vedl dlouhé spory s Parlamentem, které vedly k Anglické občanské válce a následně Karlově popravě, to však s osudem Tří bratrů souvisí jen okrajově. Jedním z bodů sporu mezi Karlem I. a Parlamentem bylo "božské královské právo", díky němuž pohlížel na korunní šperky jako na svůj osobní majetek, který může kdykoliv prodat. Tři bratry tak nejprve v roce 1626 zastavil a vykoupil je až v roce 1639 a když monarchie po roce 1640 spěla k bankrotu, poslal na kontinent svou manželku Henriettu Marii, aby prodala, co může z korunních klenotů.


Abyste mohli pokračovat dále, pohlédněte na následující obrázky. Pokud určíte, který obrázek by logicky patřil na místo otazníku, poradí vám to, kam se vydat pátrat dále.

A) Další místo najdete ve Stromovce, když vstoupíte do Stromovky branou z Gotthardské ulice a hned za branou se dáte podél zdi nahoru, asi po padesáti metrech dorazíte ke stromu s QR kódem.

B) Další místo najdete, když přejdete Stromovku a pokračujete po mostě na Císařský ostrov, pak se dáte nalevo a po cestě se dostanete až k mohutnému památnému dubu, vedle něj stojí strom s QR kódem.

C) Další místo najdete ve Stromovce u slepého ramene jsou vrbové stavby, besídky a tunely, kam jsme chodívali někdy na schůzky, zevnitř zhruba v polovině vrbového tunelu je umístěný další QR kód.

Kód: