Krugerovy miliony

Vítejte u individuálního výletu našeho oddílu. Kvůli nekončící karanténě jsme se konečně odhodlali uspořádat pro vás výlet, nebo spíše vycházku, kterou si budete muset projít sami. Tato vycházka navazuje na naši celoroční motivaci a máte při ní možnost zúčastnit se hledání jednoho ze ztracených, leč známých světových pokladů. Pokud dojdete až na konec tak dostanete pamětní lístek jako z normáního výletu a poklad bude přiřazen k pokladům, které náš oddíl letos našel.

Co budete k hledání pokladu potřebovat? Chytrý mobilní telefon s nainstalovanou čtečkou QR kódů. Pokud máte na telefonu i datové připojení, můžete si na něm rovnou zobrazit stránky s pokyny a celé pátrání projít v jednom zátahu, i když já spíše počítám s třemi postupnými vycházkami. Cíle nejsou nijak komplikované, všechny se nachází na území Prahy 6, ale nejspíš budete muset požádat rodiče nebo starší kamarády, aby vás na výpravě doprovodili.

Jak hledání probíhá? Na určeném místě naleznete čtverec s QR kódem - ten vám dá šestipísmenný kód, který zadáte do rámečku na konci této stránky. Pokud kód zadáte správně, zobrazí se vám stránka s povídáním o hledání pokladu a hlavně s pokyny, kde hledat další čtverec s kódem. Ten najdete a opět pomocí čtečky na mobilu určíte další QR kód. Tato výprava obsahuje celkem 4 fáze a tak budete muset postupně najít 4 QR kódy než dojdete k cíli.


Tentokrát nevyrážíme za ztraceným historickým artefaktem, ale za skutečným pokladem. Kdesi v Jižní Africe je prý od roku 1900 ukryto zlato šperky a diamanty v hodnotě půl miliardy dolarů. Pokud se nám podaří poklad najít, připadne podle dohody část z něj naší organizaci a veškerá dokumentace nálezu a doprovodné předměty budou pak vystaveny v našem muzeu. Než však vyrazíme musíme si něco velmi stručně a zjednodušeně povědět o historii tohoto pokladu.

Historie jihoafrických kolonií je spletitá a začíná roku 1652 založením kolonie na Mysu Dobré Naděje, která se stala základem Holandské Kapské Kolonie řízené Holandskou Východoindickou Společností a po jejím krachu přímo Nizozemským královstvím. Britové v průběhu Napoleonských válek kolonii třikrát okupovali a toto obsazení se stalo trvalým v roce 1806. Někteří z holandských kolonistů takzvaní Búrové před Britskou nadvládou ustoupili do vnitrozemí a zformovali tam svobodný stát Natal, který byl brity obsazen v roce 1843 a později hlouběji ve vnitrozemí dvě nezávislé búrské republiky Jihoafrickou Republiku Transvaall a Oranžský Svobodný Stát.

Oba státy svou nezávislost uhájily v takzvané první búrské válce v letech 1880-1881. Po nálezu diamantů na území Svobodného Oranžského Státu a následně zlata na území Transvaalu došlo k masivnímu přílivu anglicky mluvících přistěhovalců, to vedlo k dalším sporům, aby v říjnu 1899 napadly búrské síly Natal. Tato druhá búrské válka začala několika búrskými vítězstvími, ale po počátečních úspěších se projevila síla Britského Imperia a búrské státy byly poraženy a včleněny do britského imperia.

Posledním prezidentem Jihoafrické Republiky Transvaal byl Paul Kruger. Tento státník v říjnu roku 1900 opustil Transvaal vlakem do Mosambiku odkud se s pomoci Nizozemské královny Wilhelminy dostal do Evropy. Měl v úmyslu získat podporu pro búrskou stranu, nicméně nepodařilo se mu žádnou získat a do jižní Afriky se již nevrátil. Ve věku 78 let zemřel roku 1904 v exilu ve Švýcarsku. Pověsti ovšem hovoří, že před odjezdem ukryl kdesi Transvaalský státní poklad ve zlatě a diamantech s dnešní hodnotou kolem půl miliardy dolarů. A právě tento poklad se vypravíme nalézt.


Na výpravu za pokladem vyrazíme ze svojí základny. První QR kód najdete na okně naší klubovny.

Kód: