Turisticko-přírodovědný oddíl OkO
přijímá nové členy

Kdo jsme:
  • Jsme turisticko-přírodovědný oddíl OkO při 45. PS, Praha 6.
  • Oddíl v současnosti sdružuje přibližně 12 dětí od 5 do 15 let, s oddílem pracuje 7 vedoucích, kteří většinou sami s oddílem vyrostli, a k oddílu patří i početná skupina hostů, kteří s námi jezdí na některé akce.
  • oddíl vydává oddílový časopis kOKOs
  • Klubovnu v současnosti máme v ulici Terronská 25 vedle kavárničky Kabinet..
  • Náš hlavní vedoucí se zabývá prací s dětmi v turistickém oddíle již dvacátý třetí rok.
  • Ostatní vedoucí vesměs sami začínali v našem oddíle jako členové.

Jeden z našich táborů

 

Co děláme:

Oddíl je rozdělen do několika družin:

Jak nás kontaktovat:

Na sraze před kteroukoliv ze schůzek.

Telefonem:

  • hlavní vedoucí : Mgr. David “Bizon” Engst 606 468 693
  • zástupce hlavního vedoucího: Michal “Myšinka” Čechlovský 235 35 29 64

E-mailem:

  • Bizonova adresa elektronické pošty celkem pravidelně vybíraná naším hlavním vedoucí Davidem "Bizonem" Engstem: dengst@post.cz

Soutěž na jednom z našich výletů.

Těšíme se na vás

zpět na stránku oddílu OkO