léto 1998
Kámen Mudrců

Na táboře jsme pokračovali v pátrání a na závěr se nám opravdu podařilo objevit Sermitzův odkaz. Předtím jsme ovšem museli dojít po mapě až k místu, odkud Sermitz cestu vyznačil.

Pamětihodnosti alchymistické:

Několik fotografií z tábora


zpět na stránku historie