Tábor oddílu OkO
-
Nový Svět 1997


Letos na táboře jsme podnikli plavbu do Nového Světa. Objevovali jeho bohatství a poznávali jeho krásu. Založili osadu a usídlili se tam.


Tábor letos proběhl v naprosté pohodě, počasí nám přálo a jen v závěru jsme vzpomínali na loňský rok, kdy nám propršel celý tábor. Tentokráte déšť zasáhl jen do bourání.

Ti, kdo tam byli, budou vzpomínat na mnoho věcí a mezi nimi i na:

Pro ty, kdo mají dost času počkat si, až se obrázky natáhnou, zde vystavuji několik fotografií, budou doplněny o další, jakmile dofotím příslušný film nebo až si Ondráš nechá vyvolat ten svůj.


Závěrem bych rád jen vyjádřil naději, že se v podobné nebo hojnější sestavě sejdeme i za rok na dalším z táborů našeho oddílu.zpět na stránku historie