rok 1998-99
Imperium Romanum
ve fotografiích

Na výletě do Svatého Jána pod Skalou počátkem října bylo cílem doplout a dojet z Říma až do Británie k Hadriánovu valu a dovést vojákům, kteří jej staví, potraviny. Zde jedna z lodí připravená k překonání kanálu do Anglie.
Záběr z pětideňáku, scénka na téma pán a jeho otrok Tématem pětideňáku však byl především život legií na hranici s Germánií.
V roce 1998 jsme začali činnost předškolní družiny a pro tuto družinu byly v tomto roce uspořádány čtyři výlety. Zde záběr z výletu 5. prosince. Cílem bylo získat místo setníka v legii v Noricu.
Vánoční schůzka byla, jak je vidět, jako obvykle zahájena tím, že se Bizon poněkud vykecával, což nikdo, jako obvykle, neposlouchal.
I v roce 1999 jsme se zúčastnili přechodu Brd. byli jsme rozděleni do skupin podle družin a příliš jsme neuspěli.
V roce 1999 jsme poprvé uspořádali velikonoční výlet. Byl hojně navštíven a vedl do Starých Křečan k Pájovi na chalupu.
Součástí výletu byl i úchvatný výlet do Národního Parku České Švýcarsko, k poslednímu bodu výletu, na hrádek Šaunštejn však dorazil jen málokdo. Úchvatnost výletu mírně kazil návrat, kdy jsme uvízli bez možnosti dopravy zpět a nebýt pájova bratra, kdo ví, jak by to dopadlo.
Cílem výletu bylo nalézt ztracený posvátný svitek královny Kleopatry.
Svitek byl nalezen na Vlčí Hoře. tam je mimo jiné i zajímavá rozhledna a geology potěší pohled na ukázkový sloupcový rozpad čediče.
Další z výletů pro mladší vedl na Malou Ameriku.
Další z jednodenních výletů vedl do Davle a 21 dětí a šest vedoucích z něj dělají nejhojněji navštívený výlet oddílu. Netuším, proč tomu tak bylo. Po celý výlet poprchávalo. Cíl výletu nebyl moc atraktivní a navíc byl výlet pořádán ve změněném termínu.
Původně měl výlet ven na počátku května vést do Skryjí, nicméně jsme cíl změnili a výlet jsme namířili do Švihova a Chudenic, abychom zhodnotili škody napáchané na našem tábořišti Burianem.
Další výlet pro mladší vedl do Vlčí rokle. Nikdo z předškolňátek se však tentokrát nezúčastnil.

na stránku tohoto roku
zpět na stránku historie